top of page

Sports/Eliteudvalget Håndbold

Udvalgsmedlem.
Torben Bro Petersen
Mobil.53545059
Mail.tp@bygenergi.dk

Udvalgsmedlem.
Sebastian Thomsen
Mobil.30749462
Mail.sebasi.dk@gmail.com

Udvalgsmedlem.
Anders Hell Hansen
Mobil.30476054
Mail.a_hell_hansen@hotmail.com

bottom of page