Velkommen til
Team Haderslev KFUM  

  • Facebook

     VI ER HADERSLEV

dhf.jpeg
Lyserød_international_venskabsdag_hilsen_Facebook_opslag.png
jhf.jpeg
Skærmbillede 2022-09-14 kl. 19.47.38.png

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Team Haderslev KFUM

Mandag d.26-9 kl.19 i KFUM’s klubhus på Kløvermarken .

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag vises på klubben’s hjemmesiden og Facebook senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling .

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag.

bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring

§ 10, stk. 3 ændres til:

"Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3-5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling..Formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens kassereren og 1-2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.”

5. Valg af formand . 

6. Valg af kasserer. Kasserer er ikke på valg i år

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer . På valg Steen Petersen og Per Hansen

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen . Mia Juhler opstiller

9. Valg af 1 regnskabskyndig revisor . Lotte Boulton

10. Eventuelt

Seneste dagsorden udsendes 1 uge før forsamlingen.

Vh. Bestyrelsen

Team Haderslev KFUM

Haderslev 12 aug.2022

     Støt Dem

De støtter os

logo-msmaler.png
MTH_logo_final-2.jpg
dansk.png
Skærmbillede 2019-09-16 kl. 12.29.55.png
Skærmbillede 2021-10-04 kl. 19.45.25.png
engel .png
BS_Logo_RGB_NEG.png
Benny_Sponsorlogo2015.jpg
ikon.png
HistoriskArkiv_logo.png
beierholm.png
BW-Skilte(1).png
haderslev handelskole.jpeg
rafine.png
bamu.png
Dansani_logo-til-hjemmeside.jpg
Skærmbillede 2021-06-08 kl. 23.40.13.png