top of page

PRESSEMEDDELELSE TEAM HADERSLEV KFUM.

I forlængelse af beskeden om Formand Per Hansens stop af helbredsmæssige årsager står den resterende del af bestyrelsen i Team Haderslev KFUM overfor et stort arbejde i forhold til den daglige drift af klubben. Bestyrelsen har efter et bestyrelsesmøde igangsat processen omkring overtagelse af den afgående formands ansvarsområder og igangsætter også søgningen efter en ny formand.

Bestyrelsen beder Spillere, Trænere, Hjælpere, Forældre, Haderslev Talentcenter, Sponsorer samt andre samarbejdspartnere om forståelse for, at der kan være enkelte ting der i den kommende tid tager lidt længere tid at behandle og løfte. Bestyrelsen håber ligeledes, at der er personer der har lyst, mod og hjerte der banker for medlemmerne og klubben, som vil bidrage med opgaveløsninger fremadrettet.

Team Haderslev KFUM oplever en positiv medlemsfremgang og får brug for flere hænder samt sponsorer til fortsat at bibeholde og udvikle det gode håndboldmiljø i klubben.

Bestyrelsen er selvsagt kede af formandens afgang, men har fuld forståelse for beslutningen. I den forbindelse sender en samlet bestyrelse en stor tak til Per Hansen for det enorme arbejde og engagement han gennem de seneste 6 år har lagt i klubben. Samtidigt ønskes Per Hansen god bedring og vi håber, at vi på et senere tidspunkt igen må nyde godt af hans arbejde for klubben.

Fremadrettet kan relevante spørgsmål stilles til bestyrelses- & sportsudvalgsmedlem Steen Petersen på mail: steenslp@gmail.com eller på mobil: 23986878.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

TEAM HADERSLEV KFUM

Haderslev den 5. april 2023

bottom of page